Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Şehitlikler, 21.10.2015

Hindistan'daki Şehitlikler 

ŞEHİTLİKLER HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1.  Hindistan’da biri resmi statüde olmak üzere dört adet Türk Şehitliği bulunmaktadır. Bu şehitliklerde yatan Türk Şehitleri; Birinci Dünya Savaşı’nda Irak ve Kanal Cephelerinde İngilizlere esir düşen Osmanlı tebaası askerleridir. Kayıtlara göre o dönemde Hindistan’a getirilen esir Türk Askeri sayısı 15.000’dir.

2.  Bellary Türk Şehitliği (Resmi Şehitlik); KARNATAKA Eyaletinin BELLARY Şehrindedir. Hindistan’a getirilen Türk esirlerden 600 kadarının burada gömüldüğü bilinmektedir. Bellary’de şehit olan Türk askerleri bilahare Türk Mezarlığı adıyla anılacak olan ve bugünkü Türk Şehitliğinin bulunduğu bölgeye İngilizler ve mahalli Müslüman halk tarafından defnedilmiştir. Daha sonra Hint Hava Kuvvetlerine ait hava alanının genişletme çalışmaları sırasında mezarların çoğu tahrip edilmiştir. Halen bölgede 540 mezar yeri tespit edilebilmişse de şehitliğimizde iki mezar bulunmaktadır. Bellary Resmi Türk Şehitliği 1997 yılında açılmıştır. Şehitlikte, resmî olarak bir bekçi görev yapmaktadır.

3. Deolali Türk Şehitliği; MAHARASHTRA eyaletinin NASHİK kentinin DEOLALİ kasabasında meskûn mahâllin içindedir. Şehitlik olarak ayrı bir alan mevcut olmayıp, geniş bir Müslüman mezarlığı içinde ve şehitlerin defin yerleri birbirlerinden ayrı noktalardadır.  Şehitlikte biri türbe olmak üzere on iki (12) mezar mevcuttur. Bu mezarlardan on bir (11) adedi MSB Şehit Mezarı Projesine uygun olarak 2008 yılında yaptırılmıştır.

4. Sümerpur Türk Şehitliği; RAJASTHAN eyaletine bağlı SÜMERPUR Kasabasındadır. 2008 yılında yapılan incelemelerde 144 mezar yeri tespit edilmiştir. Halen mahallinde bakımı ile ilgilenen her hangi bir kimse bulunmamaktadır. Hindistan makamlarına yapılan müracaatlar sonucunda Sümerpur Türk şehitlğinin inşasına 2015 yılında izin verilmiştir. MSB’den bir keşif heyeti gelmiş, çalışmaları müteakip şehitlik projesi hazırlanmıştır. 2016 yılında şehitliğin inşasına başlanması hedeflenmektedir.

5. Asansol Türk Şehitliği; BATI BENGAL eyaletindeki ASANSOL şehrinde bulunmaktadır. Resmi statüsü olmayan bu şehitlikte 19 şehit mezarı bulunmaktadır. Bu şehitlerimizden biri hariç diğerlerinin kimliklerini belirten bir işaret yoktur. Bakımı mahalli Müslüman halk tarafından yapılmaktadır.

6. Anılan şehitliklerin daha iyi hale getirilebilmeleri için T.C. Yeni Delhi Büyükelçiliğince Hindistan Dışişleri Bakanlığına resmî yazı yazılmış ve bu yazıda; Karnataka/Bellary Şehrinde bulunan resmî Türk Şehitliğinin arkasında bulunan ve 500 civarında Türk Şehidinin yatmakta olduğu (geçmişte iş makinası ile temizlenmesine rağmen mezar yerleri çoğunlukla belirlidir.), halen korumasız durumdaki arazinin dikenli tel ile çevrilerek koruma altına alınmasına izin verilmesi hususları talep edilmiştir.

İlgili Dosyalar :

- Anıt Platformu

(13.10.2015)