Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Hindistan Hakkında Temel Bilgiler, 23.12.2016

Hindistan Hakkında Temel Bilgiler

Demografik Veriler

 

Yüzölçümü                 : 3.288.000 km² (2.973.190 km² kara)

Nüfus                         : 1 Milyar 271 milyon (2015)

Nüfus yoğunluğu       : 1 kilometrekareye 427 kişi

Nüfus artış oranı         : % 1.25 (2014 tahmini) 

Ortalama yaşam süresi: 66 yıl (2013 tahmini)

Başkenti                     : Yeni Delhi (14.1 milyon),

Başlıca şehirleri          : Mumbai (eski adı Bombay-14 milyon),

                                      Kolkata (eski adı Kalküta-13 milyon),

                                     Chennai (eski adı Madras-7 milyon),

                                      Bangalore (6.2 milyon)            

Kentleşme oranı         : % 32

 

Siyasi Yapısı

 

Ülkenin Resmi Adı    : Hindistan Cumhuriyeti

Devlet Başkanı           : Pranab Kumar Mukherjee (Göreve başlama tarihi: 25 Temmuz 2012)

Başbakan                    : Narendra Modi (Göreve Başlama Tarihi: 26 Mayıs 2014,

  Mensup olduğu parti: Bharatiya Janata Partisi -BJP-)

Halk Meclisi Başkanı :  Bn. Meira Kumar (Göreve başlama tarihi: 5 Haziran 2014)

Rajya Sabha Başkanı : Mohammad Hamid Ansari
(Göreve başlama tarihi: 11 Ağustos 2007,
Aynı zamanda Hindistan Devlet Başkan Yardımcısıdır)

  

Toplam 28 Eyalet ile 7 Birlik Toprağından oluşan Hindistan, federal bir devlet yapısına sahiptir. Ülke, kuruluşundan bu yana çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilmiştir. Hint Parlamentosunun Rajya Sabha (Eyaletler Konseyi) ve Lok Sabha (Halk Meclisi) olmak üzere iki kanadı bulunmaktadır. Ayrıca her eyaletin kendi hükümeti ve parlamentosu mevcuttur. 545 üyeli (2’si Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından atanan Anglo-Hint kökenli üye) Lok Sabha, her beş yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Toplam 250 üyesi bulunan Rajya Sabha üyeleri ise genel seçimlerle değil, Eyalet Parlamentoları tarafından seçilmekte, üçte biri her altı yılda bir yenilenmektedir. Son genel seçimler 2009 yılı Nisan–Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Seçme yaşı için alt sınır 18,  seçilme yaşı Lok Sabha için 25, Rajya Sabha için 30’dur.

 

Ülke Ekonomisi’ne ilişkin Temel Bilgiler:

                                                                                            


Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
 

2.308 milyar ABD Doları (2015)

 

GSYH'nın Sektörlere Göre Dağılımı                     

 

Tarım       %  17

 

Sanayi      %  26

 

Hizmetler %  57

 

Kişi Başına Milli Gelir

(nominal rakamla) 1688 ABD Doları

 

Kişi Başına Milli Gelir (ABD$)

 

(Satınalım Gücü Paritesine Göre)

 

6209 ABD Doları

 

Büyüme Hızı

 

%7 (2015 ilk çeyrek)                         

 

Enflasyon  (TÜFE)

 

%3.66

 

Toplam İşgücü

 

502.3 milyon (2014 tahmini)

 

İşsizlik oranı

 

%10.7

 

Para birimi

 

Hint rupisi (Indian Rupee – INR = 100 paise)

 

1 ABD $  Karşılığı (Ortalama)

 

63.5 (2014)                

 

Faiz Oranları (Merkez BankasıOrt.)

 

%6,75 (Eylül 2015)

 

Faiz Oranları (Kredi Ort.)

 

% 7.25

 

İhracat

 

464 milyar ABD Doları (2013)                    

 

İthalat

 

590 milyar ABD Doları (2013)         

 

Dış Ticaret Hacmi

 

1054 milyar ABD Doları (2013)                             

 

Dış Ticaret Açığı

 

-126 milyar ABD Doları (2013)

 

İhraç Ettiği Başlıca Mallar                  : Kimyevi maddeler ve mineraller, mücevherat,
kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, demir, çelik, tekstil ürünleri, konfeksiyon, taşıt araçları ve yedek parçaları, ilaç ve tıbbi kimyasallar, makinalar ve aksam ve parçaları, bilişim teknolojisi ürünleri (yazılım, donanım, elektronik eşya aksam ve parçası), deri ürünleri, plastik ürünler, pirinç, çay, deniz ürünleri, el sanatları, el dokuması halılar, pamuk

İthal Ettiği Başlıca Mallar                   : Petrol ve ürünleri, makinalar, elektronik aletler, altın, gümüş ve diğer mücevherler, organik kimyasal maddeler ve gübre, demir ve çelik, kömür, metal cevherleri ve kırıntıları, yenilebilen yağlar, suni reçine ve plastik maddeler, tıp ve eczacılıkta kullanılan maddeler, ağaç ve ağaç ürünleri, pamuk döküntüleri, buğday, bakliyat

İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler           : ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, ÇHC, Singapur, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Almanya, Belçika, Japonya, İtalya, Suudi Arabistan, Bangladeş, Fransa, Sri Lanka, Endonezya, Malezya, İspanya

İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler           : ÇHC, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Almanya, İsviçre, Singapur, Avustralya, Kuveyt, Nijerya, Irak, Japonya, Fransa, Malezya, İngiltere, Güney Kore, Endonezya, Belçika, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti,

Gelen Turist Sayısı                             :  7,1 milyon (2014)

Günümüzde Hindistan, halen Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra en hızlı büyüme kaydeden ikinci ekonomi konumundadır. Özellikle son yıllarda yakalanan ekonomik büyüme ve kalkınma trendi tüm ülkelerin ilgisini Hindistan’a yöneltmektedir. 2015 yılında, 2,3 trilyon ABD Doları nominal değerle Dünyanın 7. ve satınalım gücü paritesine göre ise 3. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir.

Hindistan’ın büyük ekonomik potansiyeline karşın, aynı ölçüde büyük bir nüfusa sahip olmasından kaynaklanan zorlukları bulunmaktadır. 1980’li yılların ortasından itibaren başlayan reform dalgası ile beraber Hindistan’ın devlet güdümlü ekonomisi giderek serbest pazar ekonomisine doğru bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreç, 1990’larda daha da hız kazanmıştır. Ekonomideki devlet müdahalesi önemli ölçüde azalırken, özel sektörün ekonomideki rolü önemli bir gelişme kaydetmiştir. Ekonomideki liberalleşme, sanayi, vergi, dış ticaret ve yabancı sermaye politikaları ile mali piyasalara ilişkin düzenlemeler üzerinde kendisini hissettirmektedir.

Reform sürecinin en çarpıcı sonuçlarından biri ekonomide sağlanan yüksek büyüme hızıdır. Hindistan ekonomisi 1990’ların başından itibaren uygulanmaya başlanan ekonomideki liberalizasyon politikalarının neticesinde son on yılda ortalama %8’e yaklaşan yıllık büyüme performansları kaydetmiş ve bu dönemde yoksulluk oranında %10’u aşkın bir düşüş yaşanmıştır.

Ülkede, altyapının güçlendirilmesi, iş piyasasının serbestleştirilmesi, eğitim ve mesleki eğitimin iyileştirilmesine yönelik çabalar sürdürülmektedir. Günümüzde yaşanan küresel mali krizden Hindistan da görece etkilenmektedir. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde Hindistan ekonomisiyle ilgili beklentiler, krizin etkisini kaybetmesiyle birlikte Hindistan’ın yeniden yüksek oranlı büyüme oranlarına ulaşacağı yönündedir. Bu tahmini destekleyen faktörlerin başında, ucuz ve bol işgücünün sağladığı avantajlar gösterilmekte; mevcut ve büyüyen işgücünün tasarruf ve yatırımları artıracağı öngörülmektedir.

Diğer yandan, altyapı yatırımlarının ilerleyen yıllarda artarak devam edeceği beklendiğinden, Hindistan’ın rekabet gücü, üretim kapasitesi ve verimliliğinin daha da artıracağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, işgücü içinde İngilizce dilini iyi derecede bilen, eğitim düzeyi yüksek olan önemli bir nüfusa sahip olması, birçok gelişmiş ülkeye kıyasla Hindistan’a çok büyük rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu gelişmeler, tüm ülkeleri çok hızlı büyüyen Hindistan ekonomisinden ve pazarından pay kapma yarışına çekmektedir.

(13.10.2015)