Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Viii. Yurtdışı Hukukçular Buluşması / Türkiye , 31.03.2016

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan hukukçularımızın hukuk bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik olmak üzere. 20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da Boşanmanın Sonuçları ve Uluslararası Boyutu konuları, uygulamada sıkça karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Hukukunun Uluslararası Boyutu ve akabinde Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele konuları ile ilgili eğitim verilecektir.

Sunumlar, alanında deneyimli ve yetkin akademisyenler, uzun süreli deneyime sahip uzmanlar, yöneticiler, kamu görevlileri ve hukukçular tarafından yapılacaktır. Sunumlar interaktif katılım ve bilgi alışverişine açık olacağı gibi sunumlardan sonra da çalıştaylar düzenlenecek; kurum ziyaretleri yapılacaktır. Programı eksiksiz olarak tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Sunumlarda interaktif bir ortamın oluşturulması amacıyla katılımcıların programda aktarılması planlanan konularda önceden hazırlık yapmaları programın verimliliği açısından önemli görülmektedir. Programa katılım sağlayacak olanlar program süresi boyunca yürütülen tüm faaliyetlere tam ve hazırlıklı olarak katılmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

http://www.ytb.gov.tr/ytbadmin/assets/uploads/files/seminer%20hakk%C4%B1nda%20detayl%C4%B1%20bilgi.pdf

Saygıyla duyurulur.