Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Birden Fazla Tabiyetli Vatandaşlarımızın Askerlik Işlemleri , 21.10.2010

Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın askerlik işlemleri:

 

Doğumla ya da reşit olmadan önce ikamet amacıyla giderek yabancı bir ülkenin uyrukluğunu kazanan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri askerlik kanununun 35/g maddesi yerine 2.maddesi kapsamında değerlendirilmekte, bu durumdaki yükümlülerin askerlik hizmeti 38 yaşının sonuna kadar ertelenmektedir.Bulundukları ülkede askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadırlar.Sözüedilen statüdeki vatandaşlarımızın askerlik erteleme başvurularında, bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazandıkları tarihin belirtildiği resmi makamlardan alınmış bir belgenin aslının veya onaylı suretinin ve onaylı tercümesinin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, askerlik erteleme ya da muafiyet haklarından yararlanamayacaklardır.

 

Öte yandan, sözüedilen belgeleri sunmayan başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde askerlik işlemlerinin, diğer yükümlüler için uygulandığı gibi askerlik kanununun 35/g maddesine göre yerine getirilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Yeni Delhi Büyükelçiliği