Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaportlara Harçsız Vize Aktarımı , 19.08.2010

Sayın Vatandaşlarımız,

 
Pasaport Kanunu'nda 1 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikle 10 yıl süreli  pasaport itası mümkün hale gelmiş ve sözkonusu değişiklik 5 Ağustos 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.


Sözkonusu yürürlük tarihi ve sonrasında 4 yıl ve daha uzun sureli pasaport başvurusu yapan  ya da eski tip pasaportunu 4 yıl ve daha uzun süreyle temdit ettirmiş bulunan vatandaşlarımızın, talep etmeleri halinde, yeniden harç ödemeksizin sadece pasaport cüzdanı bedelini ödemek kaydıyla 10 yıl geçerlilik sureli e-Pasaport almaları mümkündür.


Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Yeni Delhi Büyükelçiliği