Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport Uygulaması Hakkında Duyuru , 09.06.2010

31 Mayıs 2010

E-PASAPORT UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yürütülen ortak çalısma sonucunda hazırlanan, biyometrik özeliklere sahip e-Pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren kullanıma sunulacaktır.

Halen kullanılmakta olan eski tip pasaportlar ise 24 Kasım 2015 tarihine kadar yenileri ile birlikte geçerli olacaktır.

Vatandaşlarımız e-Pasaport başvurularını ülkemizde 81 il ve 110 ilçe Emniyet Müdürlüklerine, yurt dışında ise bağlı bulundukları konsolosluklara yapabileceklerdir.

e-Pasaport uygulaması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan e-Pasaport web sitesi www.epasaport.gov.tr adresinde hizmete sunulmuştur. Sözkonusu web sitesi üzerinden iletilecek bilgi talepleri uzman persosnelce mümkün olan en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

e-Pasaport konusunda olabilecek tüm soruları cevaplamak ve ayrıca randevu taleplerini karşılamak amacıyla kurulan e-Pasaport Çağrı Merkezi hizmete girmiştir. e-Pasaport Çağrı Merkezi’ne ulaşılabilecek telefon numarası, (216) 444 30 20’dir

Vatandaşlarımızın e-Pasaport başvurusu için  www.epasaport.gov.tr  üzerinden veya e-Pasaport Çağrı Merkezi’nden  randevu talebinde bulunmaları da mümkün kılınmıştır.

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 1. Nüfus cüzdanının aslı 2. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik (diğer fotoğraflar kabul edilmemektedir) vesikalık fotoğraf 3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar 4. 4160 Rupi Pasaport defter bedeli5. Pasaport harç bedelleri:

6 Ay:  1550 Rupi,     1 yıl:   2200,     2 yıl:  3700,     3 yıl:  5300,    3 yıldan fazla:  7500

Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler 6. Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname 7. Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin noterden veya bizzat Pasaport Şubesine gelerek verecekleri muvafakatname 8. Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır) 9.  Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. 

Saygıyla duyurulur.