Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi , 03.06.2010

 

 

            Değerli Türk Vatandaşları,        

 

            5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’nin örneği, ekte sunulmaktadır.

 

             Saygılarımızla,
           
             
Yeni Delhi Büyükelçiliği